In Noord-Nederland meer behandelperioden voor alcoholverslaving

Het aantal behandelperioden (episoden) van cliënten die een beroep doen op de verslavingszorg voor een alcoholverslaving (als hoofdreden) is hoger in het noorden van Nederland. Respectievelijk Deventer, Amsterdam en Apeldoorn zijn de regio's met de meeste episoden. In Maastricht en Bergen op Zoom zijn regio's met de laagste aantallen episoden. Het betreft in totaal ruim 28.000 episoden, oftewel meer dan 20 episoden per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder. Alleen behandelperiodes van cliënten waarvan de woonplaats bekend is, zijn meegenomen in de berekeningen. Het aantal mensen dat bij de verslavingszorg vanwege een alcoholprobleem in behandeling is, is slechts een indicatie van het aantal mensen met een alcoholverslaving. Veel mensen blijven buiten het zicht van de hulpverlening.

Vergelijk met andere kaart

    • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
    • H. Giesbers (RIVM)