Grote regionale verschillen in gebruik antibiotica

In 2018 kregen in sommige gemeenten bijna tweemaal zoveel mensen antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  als in andere gemeenten. Zo werd in de gemeente Koggenland in Noord-Holland aan nog geen 15% van de bevolking antibiotica verstrekt, in de gemeente Terschelling was dit 28%. Verder valt op dat in veel gemeenten in Groningen het gebruik hoog is. In 9 gemeenten is het gebruik meer dan 23%. Het gemiddelde in Nederland is 19,8% (mannen: 15,9% en vrouwen: 23,7%). Antibiotica worden vaker gegeven aan kinderen en ouderen. Van alle 0 tot 5-jarigen gebruikt 22,8% antibiotica en van alle 90-plussers 40,2%.

    • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
    • H. Giesbers (RIVM)