In het kort

  • Voldoende en goed opgeleide medewerkers zijn van groot belang

  • Informatie over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn is nodig om arbeidsmarktbeleid te kunnen afstemmen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

  •  Informatie via AZW StatLineAZWinfo en regionale arbeidsmarktdashboards van Regioplus

  • Actuele informatie over belasting en inzetbaarheid zorgverleners extra urgent bij toenemende druk op zorg

  • Aanvullend op de bovengenoemde websites biedt het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stakeholders in de sector zorg en welzijn inzicht in de inzet van zorgmedewerkers door middel van factsheets

Actuele factsheet Inzet Zorgmedewerkers: November/December 2021