Ruim 1,5 miljoen mensen met artrose bekend bij huisarts

In 2021 waren er naar schatting 1.589.600 mensen met artrose (gewrichtsslijtage) bekend bij de huisarts: 575.700 mannen en 1.013.900 vrouwen (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)). De meeste mensen zijn gediagnosticeerd met knieartrose (762.700).
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2021 bekend waren bij de huisarts met een vorm van artrose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2021 contact te hebben gehad met de huisarts voor artrose. Ongeveer een kwart van de mensen die in 2021 bekend waren bij de huisarts met artrose, heeft hiervoor in dat jaar ook contact gehad met de huisarts. 

43.700 nieuwe gevallen van knieartrose in 2021

In 2021 kregen naar schatting 43.700 mensen de diagnose knieartrose van de huisarts: 16.800 mannen en 26.900 vrouwen. Knieartrose is daarmee de meest voorkomende artrose. In hetzelfde jaar werd de diagnose van artrose aan overige ledematen (overige perifere artrose) 43.500 keer gesteld. Bij vrouwen (29.200) ruim twee keer zo vaak als bij mannen (14.300). De diagnose heupartrose werd in totaal 28.700 keer gesteld.

Tabel: Artrose in huisartsenpraktijk naar type 2021
  Nieuwe gevallen Jaarprevalentie
  Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Per 1.000 personen        
Heupartrose (L89) 1,3 2,0 20,5 34,8
Knieartrose (L90) 1,9 3,1 32,5 54,4
Overige perifere artrose (L91) 1,6 3,3 23,3 53,4
Totaal a     66,1 115,0
Absolute aantallen        
Heupartrose (L89) 10.900 17.700 178.700 307.200
Knieartrose (L90) 16.800 26.900 283.000 479.700
Overige perifere artrose (L91) 14.300 29.200 203.200 471.100
Totaal a     575.700 1.013.900

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code L89-L91

a) De totale jaarprevalentie van artrose komt overeen met het aantal mensen dat in 2021 ten minste één vorm van artrose had. Mensen met meerdere vormen van artrose tellen dus maar één keer mee in het totaal.


Jaarprevalentie artrose in huisartsenpraktijk 2021

Sla de grafiek Jaarprevalentie artrose in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code L89-L91

Ruim 1,5 miljoen mensen met artrose bekend bij huisarts

In 2021 waren er naar schatting 1.589.600 mensen met artrose (gewrichtsslijtage) bekend bij de huisarts: 575.700 mannen en 1.013.900 vrouwen (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)). Dat komt overeen met 66,1 artrosepatiënten per 1.000 mannen en 115,0 per 1.000 vrouwen. Mensen met meerdere vormen van artrose zijn in dit totaalcijfer maar één keer meegenomen.
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2021 bekend waren bij de huisarts voor artrose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2021 contact te hebben gehad met de huisarts voor artrose.


Jaarprevalentie artrose in huisartsenpraktijk 2011-2021

Sla de grafiek Jaarprevalentie artrose in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code L89-L91
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
  • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Prevalentie artrose gestegen

In de periode 2011-2021 is het aantal mensen met artrose dat bekend was bij de huisarts (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) voor zowel mannen als vrouwen gestegen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen met artrose dat bekend was bij de huisarts is voor mannen toegenomen van 307.800 in 2011 naar 575.700 in 2021. Voor vrouwen is het aantal toegenomen van 634.900 in 2011 naar 1.013.900 in 2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Mogelijk lagere aantallen in 2020 en 2021 door COVID-19

In de jaren 2020 en 2021 zijn de cijfers over door huisartsen geregistreerde klachten en aandoeningen beïnvloed door de COVID-19-uitbraak en de daarvoor genomen landelijke maatregelen. Ook zijn de jaarcijfers mogelijk beïnvloed door de uitgestelde zorg in ziekenhuizen. In 2020 is het aantal nieuw geregistreerde gevallen en/of de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van een groot aantal klachten en aandoeningen afgenomen ten opzichte van het jaar 2019. Het is niet te achterhalen of deze klachten en aandoeningen daadwerkelijk minder voorkwamen in 2020 of dat de huisartsenpraktijk minder voor deze klachten werd bezocht (Nielen et al. 2021Nielen, M., Weesie, Davids, Winckers, M., Korteweg, Urbanus, de Leeuw, van Dijk, Korevaar, J., Hasselaar, J., Hek, K., Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020, Utrecht (2021)). Het totaal aantal ziekteregistraties lag in 2021, na een daling in 2020, weer op hetzelfde niveau als in 2019. Dit wijst erop dat de COVID-19-uitbraak minder invloed heeft gehad op de cijfers van 2021 (Heins et al. 2022Heins, M., Weesie, Davids, Winckers, M., Korteweg, de Leeuw, Urbanus, van Dijk, Korevaar, J., Hasselaar, J., Hek, K., Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2017-2021, Utrecht (2022)).


  • J.W. Vanhommerig (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)