Illustratie

Tabel: Bronnen bij de cijfers over downsyndroom Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel. (Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.)

Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Landelijke perinatale registraties (Perined)

Aantal mensen met downsyndroom, trend in geboorteprevalentie downsyndroom

Nederlandse bevolking Perinatale Registratie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen van mensen met downsyndroom 

Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
 
Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)) Trend in deelname combinatietest De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind. (De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind.) of NIPT Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere (Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere), uitslagen combinatietest met verhoogde kans en afwijkende uitslapen NIPT Nederlandse vrouwen Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ ()) Aantal ziekenhuisopnamen voor downsyndroom Nederlandse bevolking LBZ