Minder behandelperioden in het zuiden en westen

Het aantal behandelperioden (episoden) van cliënten die een beroep doen op de verslavingszorg voor een cannabisverslaving (als hoofdreden) is lager in enkele regio's in het zuiden en westen van Nederland. In het noorden en oosten van Nederland is het aantal episoden relatief hoger. In 2015 waren er in totaal ruim 11.000 episoden, oftewel 8 episoden per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder. Alleen behandelperioden van cliënten waarvan de woonplaats bekend is, zijn meegenomen in de berekeningen. Het aantal mensen dat bij de verslavingszorg vanwege een cannabisprobleem in behandeling is, is slechts een indicatie. Veel mensen blijven buiten het zicht van de hulpverlening.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)