Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes C82-C86, C88

Zorguitgaven voor non-hodgkinlymfomen ruim 222 miljoen in 2017

In 2017 bedroegen de uitgaven aan de zorg voor non-hodgkinlymfomen 222,7 miljoen euro. Dat komt overeen met 0,25% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland en 3,8% van de totale zorguitgaven die gemaakt worden voor nieuwvormingen. Ruim 92% van de uitgaven voor non-hodgkinlymfomen werd besteed aan ziekenhuiszorg.

Meer informatie


Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven non-hodgkinlymfomen naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes C82-C86, C88

Meeste zorguitgaven naar mannen

Van alle zorguitgaven voor non-hodgkinlymfomen in 2017 ging bijna 60% naar de zorg voor mannen en ruim 40% naar de zorg voor vrouwen. De meeste zorguitgaven worden gemaakt in de leeftijdscategorie 55 tot en met 74 jaar. In 2017 bedroegen de uitgaven aan de zorg voor non-hodgkinlymfomen 222,7 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)