Prevalentie overspannenheid in huisartsenpraktijk naar opleiding

Sla de grafiek Jaarprevalentie overspannenheid in huisartsenpraktijk naar opleiding 2018 over en ga naar de datatabel
  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code P78 (neurasthenie/surmenage)
  • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1)
  • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)

Laagopgeleiden hebben minder last van overspannenheid

De grafiek geeft over 2018 de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van neurasthenie/surmenage (overspannenheid) naar opleiding in de registratie van huisartsen weer. In deze registratie komt overspannenheid in alle leeftijdsgroepen relatief het minst voor bij laagopgeleiden en het meest bij middelbaaropgeleiden. Bij vrouwen komt overspannenheid ook relatief meer voor onder de hoogst opgeleiden dan onder de laagst opgeleiden, bij mannen is de jaarprevalentie van overspannenheid onder de laagst opgeleiden en de hoogst opgeleiden ongeveer gelijk. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts met overspannenheid. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor overspannenheid. 

Meer informatie


Trend prevalentie overspannenheid in huisartsenpraktijk naar opleiding

Sla de grafiek Jaarprevalentie overspannenheid naar opleiding 2011-2018 over en ga naar de datatabel
  • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code P78
  • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog opleidingsniveau =  hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)

Verschillen prevalentie overspannenheid tussen opleidingsniveaus is niet constant

De grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van neurasthenie/surmenage (overspannenheid) onder 25- tot en met 54-jarigen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven patiënten opgedeeld in drie opleidingsniveaus. Overspannenheid komt relatief meer voor bij middelbaaropgeleiden dan bij hoog- en laagopgeleiden. In de periode 2011-2018 zijn de verschillen in de jaarprevalentie tussen de verschillende opleidingsniveaus niet constant. Vanaf 2013 komt overspannenheid bij hoogopgeleiden vaker voor dan bij laagopleiden. De jaarprevalentie onder 25- tot en met 54-jarigen is voor de twee hoogste opleidingsniveaus gestegen. Voor de laagopgeleiden is de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van overspannenheid nauwelijks veranderd tussen 2011-2018. 

Meer informatie

  • M.M.J. Nielen (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
  • H. Giesbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))