Roken naar regio

In Nederland heeft 16,1% van de jongeren ooit een paar trekjes tot een hele sigaret of meer gerookt (sigaretten, shag/ sjek, geen elektronische sigaret). Per regio varieert het percentage van 10,5 tot 22,2%. Onder de jongeren rookt 2,5% dagelijks (één of meerdere sigaretten) en 4,0% rookt wekelijks (minstens 1 keer per week). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Roken naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


E-sigaret gebruik naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 22,7% ooit een e-sigaret gebruikt (e-sigaret, shisha-pen, e-hookah, e-smoker, flavor vape). Per regio varieert dit percentage van 18,6 tot 28,7%. Bij dagelijkse gebruikers gaat het om personen die dagelijks een elektronische sigaret gebruiken (0,6%). Bij wekelijks gebruik gaat het om personen die minstens 1 keer per week een elektronische sigaret gebruiken, maar niet elke dag (1,8%). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

E-sigaret naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • M Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red. (RIVM)