Slechte slaapkwaliteit bij scholieren 2017

Sla de grafiek Slechte slaapkwaliteit bij scholieren 2017 over en ga naar de datatabel

Bron:  HBSC-Nederland: UU, Trimbos-instituut en SCP

  • Slaapkwaliteit: schaalscore op basis van 5 stellingen over inslapen, doorslapen, uitgerust wakker worden en gevoel onvoldoende of slecht geslapen te hebben (Stevens et al. 2018Stevens, G., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E., ter Bogt, T., van den Eijnden, R., Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., de Looze, M., Dorsselaer, S., HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2018))
  • De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen scholieren op de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn significant (Stevens et al. 2018Stevens, G., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E., ter Bogt, T., van den Eijnden, R., Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., de Looze, M., Dorsselaer, S., HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2018))

 

Vaker een slechte slaapkwaliteit bij oudere scholieren

Bij het ouder worden melden steeds meer scholieren een slechte slaapkwaliteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om problemen met inslapen of doorslapen of het gevoel slecht geslapen te hebben. In het voortgezet onderwijs betreft dit bijna 22% van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar; op de basisschool 16%.  Meisjes hebben vaker een slechte slaapkwaliteit dan jongens, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs. Ook zijn er significante verschillen in schoolniveau (niet in grafiek): relatief meer VMBO-scholieren rapporteren een lage slaapkwaliteit vergeleken met VWO-scholieren (Stevens et al. 2018Stevens, G., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E., ter Bogt, T., van den Eijnden, R., Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., de Looze, M., Dorsselaer, S., HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2018)). 


Slaapduur scholieren

Sla de grafiek Korte slaapduur scholieren 2017 over en ga naar de datatabel

Bron:  HBSC-Nederland: UU, Trimbos-instituut en SCP

Vaker te weinig uren slaap in voortgezet onderwijs 

Vergeleken met scholieren in het basisonderwijs slapen scholieren van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs vaker te weinig uren per nacht. De slaapduur is afgezet tegen de leeftijdsspecifieke norm voor het benodigde aantal uren slaap per nacht. Bijna 30% van de scholieren op het voortgezet onderwijs slaapt te weinig, tegenover 7% in het basisonderwijs. Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes. Ook zijn er geen verschillen in slaapduur tussen scholieren van verschillende schoolniveaus (niet in grafiek, Stevens et al. 2018Stevens, G., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E., ter Bogt, T., van den Eijnden, R., Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., de Looze, M., Dorsselaer, S., HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2018)). 


  • E.M. Zantinge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)