Infographic

Aantal huisartsenpost (2022): 85 alle anw-uren en 20 niet alle anw-uren. Aantal Spoedeisende hulp locaties (juli 2022): 80 24/7-uurs basis-SEH’s en 3 dag/avond basis-SEH’s. Ambulancezorg (2021):  224 standplaatsen, 25 RAV-regio’s en 900 ambulances. In 2021  is in Nederland ruim 1.400.000 keer een ambulance ingezet. 46% A1-inzetten, 30% A2-inzetten en 24% B-inzetten. In de periode 2012-2021 is het aantal ambulance-inzetten jaarlijks met 3% gegroeid. Regionale verschillen in spoed-inzetten 2021: Meeste A1-inz