Kaart

Kaart

GGD-regio's

Gemeenten

Hoog risico op angststoornis of depressie per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft 9,7% van de volwassenen van 18 jaar en ouder een hoog risico op een angststoornis of depressie. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 7,3 tot 14,6%. Deze cijfers zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score. Voor meer informatie over deze vragenlijst, zie Methode. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Hoog risico op angststoornis of depressie per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2,8 tot 17,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Hoog risico op angststoornis of depressie per wijk

De kaart presenteert cijfers over het risico op een angststoornis of depressie onder personen van 18 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score. Voor meer informatie over deze vragenlijst, zie Verantwoording (Methode).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


Meeste contact met de psycholoog in Amsterdam

In de regio Amsterdam gaan de meeste inwoners (van 4 jaar en ouder) in de periode 2020-2022 naar een psycholoog of psychiater (14,6%). Dit percentage ligt significant boven het Nederlands gemiddelde. In de regio's Twente (7,3%), Drenthe (7,8%), Noord- en Oost-Gelderland (7,8) en Fryslân (7,8%) zijn significant de minste bezoeken aan een psycholoog of psychiater. Gemiddeld heeft 10,3% van alle inwoners (van 4 jaar en ouder) van Nederland minstens één keer per jaar contact met een psycholoog of psychiater.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)