In het noordoosten meer kinderen met een handicap

De gemeenten met het hoogste percentage kinderen met een handicap zijn Simpelveld en Ermelo. Dat is niet zo raar, want dit zijn relatief kleine gemeenten met een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zien we in het oosten van Groningen een aantal gemeenten met een relatief hoog aantal kinderen met een handicap. Het laagste percentage vinden we op Schiermonnikoog. De andere gemeenten met een laag percentage zijn met name te vinden in Noord- en Zuid-Holland. In totaal zijn er in 2015 ruim 93.000 kinderen met een handicap die zorg of voorzieningen gebruiken als gevolg van hun handicap(s). Dit komt overeen met bijna 2,7% van het totaal aantal kinderen (0 t/m 17 jaar) in Nederland (Verwey-Jonker instituut 2017Verwey-Jonker instituut, Kinderen in tel Databoek 2016; Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015, Utrecht (2017)).

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))