Geboortegewicht

Sla de grafiek Geboortegewicht 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Perined, 2022

  • Ga met de muis over de grafiek of klik op de tabelversie om alle waarden te zien.

Eén op zeventien bij geboorte minder dan 2.500 gram

In 2021 had 5,7% van alle baby’s een geboortegewicht lager dan 2.500 gram. In totaal ging het om 9.693 baby’s (levend- en doodgeborenen). Het merendeel van deze kinderen (ongeveer twee derde) is te vroeg geboren (vóór 37 weken) en weegt daarom minder dan 2.500 gram. Ongeveer een derde is na 37 weken geboren en te licht voor de zwangerschapsduur. Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer zijn meegeteld (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)). 

2.500 gram als maat voor te laag geboortegewicht

Een geboortegewicht van minder dan 2.500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer et al. 2018Hoftiezer, L, Hof, MH. P., Dijs-Elsinga, J, Hogeveen, M, Hukkelhoven, CW. P. M., van Lingen, RA., From population reference to national standard: new and improved birthweight charts (2018)). Daarom wordt de grens van 2.500 gram internationaal beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht.


Bijna 10% heeft laag gewicht voor zwangerschapsduur

Van alle levend- en doodgeboren kinderen in 2021 had 9,7% bij geboorte een laag gewicht voor de zwangerschapsduur. Voor eenlingen was het percentage 9,1% en voor meerlingen 30,9% (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)). Hieronder vallen zowel kinderen die te vroeg zijn geboren (voor 37 weken) als kinderen die op tijd (vanaf 37 weken) zijn geboren. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is hier gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al. 2018Hoftiezer, L, Hof, MH. P., Dijs-Elsinga, J, Hogeveen, M, Hukkelhoven, CW. P. M., van Lingen, RA., From population reference to national standard: new and improved birthweight charts (2018)). Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer zijn meegeteld. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur wordt in het Engels 'small for gestational age' (SGA) genoemd.


Percentage pasgeborenen onder 2.500 gram daalt

Het percentage baby’s met een geboortegewicht van minder dan 2.500 gram is gedaald van 6,2% in 2012 naar 5,7% in 2021. Dit blijkt uit gekoppelde gegevens van gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)). Voor een deel hangt de daling samen met de daling in vroeggeboorten, omdat vroeggeboorte en een geboortegewicht van minder dan 2.500 gram vaak samen gaan. Maar ook op tijd (vanaf 37 weken) geboren kinderen kunnen een laag geboortegewicht hebben. 


Ook aandeel laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur daalt

Het percentage baby’s met een laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur is gedaald van 10,7% in 2012 naar 9,7% in 2021. Dit blijkt uit gekoppelde gegevens van gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)). Het betreft zowel kinderen die te vroeg zijn geboren (voor 37 weken) als kinderen die op tijd (vanaf 37 weken) zijn geboren. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is hier gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al. 2018Hoftiezer, L, Hof, MH. P., Dijs-Elsinga, J, Hogeveen, M, Hukkelhoven, CW. P. M., van Lingen, RA., From population reference to national standard: new and improved birthweight charts (2018)). Ook in een studie onder eenlingen geboren tussen 2003 en 2017 werd een daling in een laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur gevonden (Bertens et al. 2020Bertens, L.C.M., Ochoa, LBurgos, Van Ourti, T, Steegers, E.A.P, Been, JV., Persisting inequalities in birth outcomes related to neighbourhood deprivation. (2020)).


  • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
  • M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))