Geboorte naar zwangerschapsduur

Sla de grafiek Geboorte naar zwangerschapsduur 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Perined, 2022

  • Ga met de muis over de grafiek of klik op de tabelversie om alle waarden te zien.

In 2021 werden 11.350 baby's te vroeg geboren

In 2021 werden 11.350 (6,6%) levend- en doodgeboren baby's te vroeg geboren (vóór 37 weken zwangerschapsduur). Van hen werden er 251 (0,15% van alle baby's) extreem vroeg geboren (vóór 26 weken zwangerschap). Uitsluitend baby’s geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken of meer zijn meegeteld (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)).


    Percentage vroeggeboorten gedaald tussen 2012 en 2021

    Het percentage vroeggeboorten (vóór 37 weken zwangerschapsduur) is gedaald van 7,4% in 2012 naar 6,6% in 2021. Dit blijkt uit gekoppelde gegevens van gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen (Perined 2022Perined, Perined via www.peristat.nl v2.3 geraadpleegd op 15-12-2022 , Utrecht (2022)).  Eén van de oorzaken is de daling van het percentage meerlingen, die een grotere kans op vroeggeboorte hebben. Sinds het advies (2004) om minder bevruchte embryo’s terug te plaatsen bij IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…), daalt het percentage meerlingen (Jansen et al. 2006Jansen, C.W., van Kammen, J., Bonsel, G. J., Kremer, J. A. M., Evers, J. L. H., Wladimiroff, J. W., Wetenschappelijke basis voor vruchtbaarheidszorg (2006)Smeenk 2015Smeenk, J., Landelijke IVF-cijfers 1996-2014 (2015);  CBS Bevolkingsstatistiek, via CBS StatLine). Echter, ook in een studie onder eenlingen geboren tussen 2010 en 2015 werd een daling in het percentage vroeggeboorten gevonden (Ravelli et al. 2020Ravelli, AC. J., Eskes, M, van der Post, JA. M., Abu-Hanna, A, de Groot, CJ. M., Decreasing trend in preterm birth and perinatal mortality, do disparities also decline? (2020)). De leeftijd van moeders (hoge leeftijd is risicofactor voor vroeggeboorte) speelt bij de daling geen rol. De gemiddelde leeftijd van moeders bij geboorte van hun kind was tussen 2004 en 2014 stabiel rond de 31 jaar en is daarna gestegen tot 31,7 in 2021 (CBS Bevolkingsstatistiek, via CBS StatLine). Het gaat daarbij om het gemiddelde van de leeftijd van alle vrouwen die in een bepaald jaar hun eerste of volgende levend geboren kind hebben gekregen.


    • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
    • M. Harbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))