De ziekte van Lyme komt in meer dan tachtig landen voor

Het verspreidingsgebied van teken, en daarmee de ziekte van Lyme, bevindt zich in Europa tussen de 35ste en 60ste breedtegraad (bijna heel Europa: van het zuiden van de Scandinavische landen tot Zuid-Spanje en Zuid-Italië). In Noord-Amerika komen teken voor tussen de 30ste en 55ste breedtegraad. In Afrika en Azië komt de ziekte van Lyme alleen voor in de noordelijke gebieden. De Ixodes ricinus(schapenteek) komt doorgaans niet voor boven de 1000 meter hoogte voor, hoewel er een trend lijkt te bestaan dat ze steeds hoger worden waargenomen (Medlock et al. 2013Medlock, JM., Hansford, KM., Bormane, A, Derdakova, M, Estrada-Peña, A, George, J, Golovljova, I, Jaenson, TG. T., Jensen, J., Jensen, PM., Kazimirova, M, Oteo, JA., Papa, A, Pfister, K, Plantard, O, Randolph, SE., Rizzoli, A, Santos-Silva, MMargarida, Sprong, H, Vial, L, Hendrickx, G, Zeller, H, van Bortel, W, Driving forces for changes in geographical distribution of Ixodes ricinus ticks in Europe. (2013)LCI 2013LCI, LCI-richtlijn Lymeziekte, Bilthoven (2013)).

Meer informatie


Grote internationale verschillen in vóórkomen zoönosen

Er zijn grote internationale verschillen in het vóórkomen van zoönosen. De meeste zoönosen komen in Nederland maar weinig of zelfs helemaal niet voor. Een voorbeeld van een zoönose Een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. (Een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen.), die in het buitenland veel voorkomt, maar niet of nauwelijks in Nederland is rabiës (hondsdolheid). Daarnaast zijn er zoönoseverwekkers die al jaren in de ons omringende landen voorkomen en recent ook in Nederland humane ziektegevallen veroorzaken, zoals tularemie (hazenpest) en echinokokkose (vossenlintworm).

Incidentie Campylobacteriose onder EU-gemiddelde

Een zoönose die relatief veel voorkomt in Nederland is Campylobacteriose. De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van Campylobacter-infecties in Nederland ligt onder het gemiddelde van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Salmonella-infecties komen in Nederland relatief weinig voor vergeleken met de overige EU-landen (EFSA 2010EFSA, Scientific Opinion on Q fever, Parma, Italy (2010)).

Grootste uitbraak Q-koorts in Nederland

Voor zover er gegevens bekend zijn, verschilt de incidentie van Q-koorts behoorlijk in verschillende landen van de EU en ook in de VS. De uitbraak in Nederland is waarschijnlijk de grootste uitbraak van Q-koorts tot nu toe. Daarnaast komt Q-koorts relatief veel voor in Zuid-Frankrijk en Spanje. Het is daar de tweede meest voorkomende oorzaak van buiten het ziekenhuis opgelopen longontstekingen en het veroorzaakt 5-8% van de endocarditis gevallen. In Engeland worden jaarlijks ongeveer honderd gevallen van Q-koorts gemeld. In Amerika, waar Q-koorts meldingsplichtig is, komt het aantal meldingen niet boven de 200 per jaar uit. Wel zijn er sinds 2003 meer dan tweehonderd gevallen van acute Q-koorts gemeld onder Amerikaanse militairen die gelegerd waren in Irak (Cleveland 2013Cleveland, KO., Q-fever (2013)).

Meer informatie

  • W. van Pelt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))