Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes O00-O99
  • De uitgaven aan kraamzorg vallen binnen de Kosten van ziektenstudie onder de ouderenzorg.

Ruim 1,8 miljard euro voor zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed

In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed ruim 1,8 miljard euro. Dit komt neer op 2,1% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Het grootste deel (59,5%) van de zorguitgaven wordt besteed aan ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg, 16,4% gaat naar kraamzorg en 15,3% naar eerstelijnszorg. In de Kosten van Ziektenstudie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reguliere zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed en de zorg voor complicaties rond zwangerschap, bevalling en kraambed. De kosten betreffen dus alle zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed.

Meer informatie


Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar leeftijd 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision codes O00-O99

Grootste uitgaven voor vrouwen tussen 20 en 45 jaar

Het grootste gedeelte (81,5%) van de zorguitgaven gaat naar de zorg voor vrouwen tussen de 20 en 45 jaar. Daarnaast gaat een groot deel (13,3%) van de zorguitgaven naar pasgeborenen. Bij pasgeborenen gaat 53% van de uitgaven naar de zorg voor jongetjes en 47% naar de zorg voor meisjes. Meestal gaat het dan om de ligdagen van een gezonde zuigeling die zelf in het ziekenhuis is opgenomen vanwege de bevalling of omdat de moeder na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven. In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed ruim 1,8 miljard euro. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)