Alcoholgebruik verantwoordelijk voor bijna 1 miljard euro zorgkosten

In 2015 werd in Nederland 0,9 miljard euro besteed aan zorg aan ziektegevallen die door alcoholgebruik zijn veroorzaakt. Het gaat onder andere om alcoholverslaving, leverziekten, kanker en verkeersongevallen. De kosten van deze ziekten als gevolg van alcoholgebruik vormen 1,1% van de totale zorgkosten (VTV-2018).

Kosten en baten van alcohol 2,3 tot 2,9 miljard euro

Als alle kosten en baten van alcohol in geld worden uitgedrukt, waren de kosten in 2013 ongeveer 2,3 tot 2,9 miljard euro (de Wilt et al. 2016de Wilt, J. H. W., van Gils, P. F., Over, E. A. B., Suijkerbuijk, A. W. M., Lokkerbol, J., Smit, F., Mosca, I., Spit, W. J., Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen : Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in The Netherlands, Bilthoven (2016)). Kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een lagere arbeidsproductiviteit, door inzet van politie en justitie, en door verkeersongevallen. Deze kosten zijn verminderd met de baten van alcoholgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van accijnzen voor de overheid. Maar ook het geluksgevoel dat consumenten kunnen ontlenen aan alcohol is in dit onderzoek in geld uitgedrukt.

Meer informatie

  • G.A. de Wit (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)