In de media

Experts en medewerkers van VZinfo werken regelmatig mee aan publicaties. Een selectie.


Leerboek "Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering; Een planmatige aanpak" (10de druk, 2022)

Website Overheid.nl (mei 2022)

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) magazine (maart 2020)

Actuele onderwerpen (informatieboekje, gebaseerd op VZinfo; augustus 2018)

NTvG - Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (24 augustus 2017)

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (januari 2017)

Bijgedragen aan

  • H. Giesbers. Regionale verschillen in gezondheidsindicatoren in relatie tot hart- en vaatziekten. In: Hart- en vaatziekten in Nederland 2017. Cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte.

Over de voorloper van VZinfo.nl, het Nationaal Kompas Volksgezondheid