Hoeveel geven we uit aan zorg in Nederland?

In 2017 kostte de Nederlandse gezondheidszorg 88 miljard euro. Dit is ruim 5.100 euro per inwoner. Eind 2019 zijn er nieuwe gegevens uit de Kosten van Ziekten-studie gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hierbij zijn kosten aan ziekten toegewezen voor peiljaar 2015 en 2017. De studie is vergeleken met eerdere edities op onderdelen ingrijpend vernieuwd. Zo is een groot aantal nieuwe ziekten toegevoegd, bijvoorbeeld ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit), burn-out en huidkanker. 

Overzicht kosten van ziekten

Samenvatting

Publicaties

Preventie en zorg

Zelf aan de slag met de cijfers van Kosten van Ziekten

De nieuwste cijfers over 2017, 2015 en voorgaande jaren zijn als open data beschikbaar op statline.rivm.nl

Wie maakt Kosten van Ziekten?

Kosten van Ziekten wordt gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, samen met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Erasmus MC. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.