Hoeveel geven we uit aan zorg in Nederland?

In 2019 werden de uitgaven aan de Nederlandse gezondheidszorg geraamd op 97 miljard euro. Dit is ruim 5.600 euro per inwoner. In juni 2022 is de geactualiseerde Kosten van Ziekten-studie gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Hierbij zijn uitgaven aan aandoeningen, leeftijd en geslacht van de zorggebruiker toegewezen voor peiljaar 2019.

Overzicht kosten van ziekten

Samenvatting

Publicaties

Preventie en zorg

Zelf aan de slag met de cijfers van Kosten van Ziekten

De cijfers over 2019, 2017, 2015 en voorgaande jaren zijn als open data beschikbaar op statline.rivm.nl

Wie maakt Kosten van Ziekten?

De Kosten van Ziekten-studie wordt gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), in samenwerking met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Erasmus MC. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.