VZinfo.nl staat voor betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Gemaakt door experts van binnen en buiten het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

VZinfo.nl biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. Deze site wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).

Sinds februari 2022 nieuwe website VZinfo online

We zijn trots op onze vernieuwde website, die sinds februari 2022 in de lucht is. Voorheen heette deze website Volksgezondheidenzorg.info. Naast de naamswijziging hebben we ook de look&feel opgefrist, en is de site 'onder de motorkap' bijgewerkt. De content blijft vertrouwd: alle teksten, grafieken en kaarten die u op de oude site kon vinden, staan ook op deze nieuwe site.

Heeft u vragen of feedback over de nieuwe site, stuur dan gerust een bericht aan onze redactie.

Wie maakt VZinfo.nl?

VZinfo.nl  is gemaakt door het Centrum Gezondheid en Maatschappij van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is een onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)). In VZinfo.nl zijn vijf websites samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Deze websites bestaan sinds oktober 2016 niet meer. Het gaat om Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens.

Input van experts essentieel

Aan VZinfo.nl werken ook veel mensen en organisaties buiten het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) mee. De bijdrage van deze experts is essentieel voor de kwaliteit van de informatie op de website. Zie voor een overzicht van deze personen de pagina Experts en redactie. Daar vindt u ook informatie over het redactieteam van het RIVM. Bij de verschillende onderdelen in VZinfo.nl worden de experts ook apart genoemd.

Wie is de auteur van de teksten?

Na elke tekst staat aangegeven welke experts verantwoordelijk zijn voor de informatie. Informatie uit Volksgezondheidenzorg.info is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar deze site. De redactie stelt het op prijs als u meldt dat u informatie uit de VZinfo.nl gebruikt.

Auteursrechten op foto's

Op deze website is gebruik gemaakt van foto's waarop auteursrechten rusten. Deze foto's mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de projectcoördinatoren van VZinfo.nl. 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie op deze site, dan kunt u benaderen via ons contactformulier.

Projectcoördinatoren

Eveline van der Wilk & Henriette Giesbers