Atlas VZinfo

Atlas VZinfo

Waar rookt men het meest? Waar staan onze ziekenhuizen? In onze atlas vindt u meer dan 500 kaarten met regionale informatie.

Internationaal

Hoe verhoudt Nederland zich tot Europa als het gaat om zorg en gezondheid? Bekijk alle internationale vergelijkingen. 

Gezondheidsverschillen

Bekijk artikelen over sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV), bijvoorbeeld uitsplitsingen naar opleiding of inkomen.

Ouderen

Een overzicht  van alle pagina's over ouderen en veroudering, gerangschikt naar thema.

Leefstijl

Een overzicht  van onderwerpen met informatie over leefstijl.

Sterftecijfers

In een interactief overzicht worden sterftecijfers gepresenteerd voor een selectie van doodsoorzaken.

Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg geven een overzicht van de prestaties van onze zorg en het zorgsysteem.

Ranglijsten

Welke aandoeningen komen het meest voor? Wat zijn de belangrijkste doodsoorzaken? Bekijk dit en meer in onze ranglijsten.

Infographics

Regelmatig brengen wij infographics uit. Door een visuele weergave willen we complexe informatie begrijpelijk weergeven. 

Buurtatlas

De Buurtatlas presenteert kaarten en cijfers over gezondheid en gezondheidgerelateerde thema’s op gemeente-, wijk- en buurtniveau.

Kosten van Ziekten

Hoe hoog zijn de zorguitgaven in Nederland? Wat zijn de uitgaven per aandoening? U leest het in het thema Kosten van Ziekten.

Zorggegevens

Zorggegevens is een wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg. Bekijk het overzicht van alle bronnen. 

Monitor missies G&Z

Monitor Missies Gezondheid en Zorg