Voor het verwijzen naar onderwerpen of onderdelen van onderwerpen op VZinfo.nl, hanteren wij de volgende richtlijnen:

Verwijzen in lopende tekst

In de lopende tekst kan als volgt verwezen worden:
(VZinfo.nl, [jaar raadpleging] (bij meerdere citaties aangevuld met een volgletter: a, b, c, etc.)

Voorbeeld:

  • ‘De levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) bij geboorte was in 2020 voor vrouwen 3,4 jaar hoger dan voor mannen (VZinfo.nl, 2022a)’.
  • ‘De zorguitgaven van influenza bedroegen 82 miljoen euro in 2017 (VZinfo.nl, 2022b)’.

Verwijzen in literatuuroverzicht

In het literatuuroverzicht kan als volgt worden verwezen:
VZinfo.nl ([jaar raadpleging] (a, b, c, etc.)): [URL], RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): Bilthoven, [datum raadpleging].

Voorbeeld:

Verwijzen naar grafieken/kaarten

U mag altijd onze grafieken/kaarten gebruiken zolang u maar duidelijk de bron www.vzinfo.nl erbij vermeldt.

Voorbeelden: 

  • VZinfo.nl: Kaart Gebruikers ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-middelen, 2019, https://www.vzinfo.nl/adhd/regionaal, RIVM: Bilthoven 27 januari 2022.

Zie ook Veelgestelde vragen