Voor het verwijzen naar onderwerpen of onderdelen van onderwerpen op VZinfo.nl, hanteren wij de volgende richtlijnen:

Verwijzen in lopende tekst

In de lopende tekst kan als volgt verwezen worden:
(VZinfo.nl, [jaar raadpleging] (bij meerdere citaties aangevuld met een volgletter: a, b, c, etc.)

Voorbeeld:

  • ‘De levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) bij geboorte was in 2020 voor vrouwen 3,4 jaar hoger dan voor mannen (VZinfo.nl, 2022a)’.
  • ‘De zorguitgaven van influenza bedroegen 82 miljoen euro in 2017 (VZinfo.nl, 2022b)’.

Verwijzen in literatuuroverzicht

In het literatuuroverzicht kan als volgt worden verwezen:
VZinfo.nl ([jaar raadpleging] (a, b, c, etc.)): [URL], RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): Bilthoven, [datum raadpleging].

Voorbeeld:

Verwijzen naar grafieken/kaarten

U mag altijd onze grafieken/kaarten gebruiken zolang u maar duidelijk de bron www.vzinfo.nl erbij vermeldt.

Voorbeelden: 

  • VZinfo.nl: Kaart Gebruikers ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-middelen, 2019, http://www.vzinfo.nl/adhd/regionaal, RIVM: Bilthoven 27 januari 2022.

Zie ook Veelgestelde vragen