Percentage te vroeg geboren baby's geboren in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit

Indicatorwaarde

Percentage

15,1

Verslagjaar: 2012

Trend

3-jarige trend
2010   
2012

Dalende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Hoe hoger dit percentage, hoe meer kinderen geboren worden in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit. Indien er sprake is van dreigende vroeggeboorte, tussen 24 en 32 weken, kan de geboorte het beste plaatsvinden in een perinatologisch centrum (NVOG 2011NVOG, Dreigende vroeggeboorte, Utrecht (2011)). Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen met deze zwangerschapsduur geboren worden in een perinatologisch centrum, zij betere overlevingskansen hebben (Warner et al. 2004Warner, B, Musial, JM., Chenier, T, Donovan, E, The effect of birth hospital type on the outcome of very low birth weight infants. (2004)Rautava et al. 2007Rautava, L, Lehtonen, L, Peltola, M, Korvenranta, E, Korvenranta, H, Linna, M, Hallman, M, Andersson, S, Gissler, M., Leipälä, J, Tammela, O, Häkkinen, U, PERFECT Preterm Infant Study Group, The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. (2007)). 

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage te vroeg geboren baby's geboren in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit

Bron

Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Berekening

Teller: aantal premature baby’s (24-32 weken) geboren in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit.
Noemer: totaal aantal premature baby’s geboren in een ziekenhuis.

Interpretatie

Hoe hoger dit percentage, hoe meer kinderen geboren worden in een ziekenhuis zonder neonatale intensive care unit. Indien er sprake is van dreigende vroeggeboorte, tussen 24 en 32 weken, kan de geboorte het beste plaatsvinden in een perinatologisch centrum (NVOG 2011NVOG, Dreigende vroeggeboorte, Utrecht (2011)). Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen met deze zwangerschapsduur geboren worden in een perinatologisch centrum, zij betere overlevingskansen hebben (Warner et al. 2004Warner, B, Musial, JM., Chenier, T, Donovan, E, The effect of birth hospital type on the outcome of very low birth weight infants. (2004)Rautava et al. 2007Rautava, L, Lehtonen, L, Peltola, M, Korvenranta, E, Korvenranta, H, Linna, M, Hallman, M, Andersson, S, Gissler, M., Leipälä, J, Tammela, O, Häkkinen, U, PERFECT Preterm Infant Study Group, The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. (2007)). 

Jaar

2012