Percentage ongeplande keizersneden in de 'NTSV-groep De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging. (De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging.)' met een bevalling in de tweede lijn

Indicatorwaarde

Percentage

12,6

Verslagjaar: 2012

Trend

3-jarige trend
2010   
2012

Stijgende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Een tweedelijnsbevalling is een bevalling die eindigt in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

Een keizersnede is een ingrijpende buikoperatie die risico’s met zich meebrengt. Voordat tot een keizersnede wordt overgegaan, moeten de voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen. De WHO adviseert terughoudendheid met betrekking tot keizersneden in het algemeen. Binnen de laagrisicogroep zouden keizersneden uitzondering moeten zijn.

Trend

Sla de grafiek Trend ongeplande keizersneden bij vrouwen in de 'NTSV-groep' over en ga naar de datatabel

Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

  • NTSV = Nulliparous Term Singleton Vertex - à terme nulliparea met eenling in hoofdligging.
  • De NTSV-groep De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging. (De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging.) betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen (>=37 weken) eerste kind in hoofdligging.

 

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:
Staat van Volksgezondheid en Zorg: Kerncijfers voor beleid
 

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage ongeplande keizersneden in de 'NTSV-groep De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging. (De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging.)' met een bevalling in de tweede lijn.

Bron

Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Berekening

Teller: aantal geboorten van een eerste kind dat plaatsvindt in de tweede lijn in de laagrisicogroep zwangere vrouwen waarbij een ongeplande keizersnede is uitgevoerd.
Noemer: aantal geboorten van een eerste kind dat plaatsvindt in de tweede lijn in de laagrisicogroep zwangere vrouwen.

Interpretatie

Een tweedelijnsbevalling is een bevalling die eindigt in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

Een keizersnede is een ingrijpende buikoperatie die risico’s met zich meebrengt. Voordat tot een keizersnede wordt overgegaan, moeten de voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen. De WHO adviseert terughoudendheid met betrekking tot keizersneden in het algemeen. Binnen de laagrisicogroep zouden keizersneden uitzondering moeten zijn.

Jaar

2012