Pasgeborenen relatief vaak opgenomen in het ziekenhuis

In 2012 waren er 121 klinische ziekenhuisopnamen voor downsyndroom Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel. (Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.). Het aantal dagopname was 379 (CBS StatLine, 2012). Pasgeborenen met downsyndroom worden relatief vaak opgenomen in het ziekenhuis. Soms vindt opname alleen plaats voor het vaststellen van het syndroom (16%). Driekwart van de opnamen is nodig voor behandeling van een van de bijkomende aandoeningen (Weijerman et al. 2008Weijerman, M.E., van Wouwe, J. P., van Furth, MA., Vonk-Noordegraaf, A, Broers, CJ. M., Gemke, R.J.B.J., Prevalence, neonatal characteristics, and first-year mortality of Down syndrome: a national study. (2008)). Kinderen met downsyndroom jonger dan vijf jaar worden gemiddeld twee keer vaker opgenomen dan hun leeftijdgenoten. De belangrijkste redenen voor opname zijn aangeboren hartaandoeningen, luchtweginfecties en aangeboren darmafwijkingen (van Trotsenburg et al. 2006van Trotsenburg, A. S. P., Heymans, H. S. A., Tijssen, J. G. P., de Vijlder, J. J. M., Vulsma, T., Comorbidity, hospitalization, and medication use and their influence on mental and motor development of young infants with Down syndrome. (2006)).

Tabel: Ziekenhuisopnamen downsyndroom 2012

Leeftijd

Totaal opnamen

Dagopnamen

Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.)

0 jaar

148

32

116

1 tot 5 jaar

114

113

.

5 tot 10 jaar

114

113

.

10 tot 15 jaar

82

81

.

15 tot 20 jaar

40

39

.

Totaal alle leeftijden

500

379

121

Bron: LBZ (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine)

  • P.W. Achterberg (RIVM)
  • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
  • M.E. Weijerman (Rijnland Ziekenhuis)