In 2018 ongeveer 170 kinderen geboren met downsyndroom

In 2018 wordt het aantal kinderen dat geboren werd met downsyndroom Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel. (Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.) geschat op 167 kinderen. Dat is 9,9 per 10.000 pasgeborenen (de Groot-van der Mooren et al. 2021 de Groot-van der Mooren, M., de Graaf, G., Weijerman, M.E., Hoffer, M.J.V., Knijnenburg, J., van der Kevie-Kersemaekers, A.M.F., Kooper, A.J.A., Voorhoeve, E., Sikkema-Raddatz, B., van Zutven, L.J.C.M., Srebniak, M.I., Huijsdens-van Amsterdam, K., Engelen, J.J.M., Smeets, D., Kaam, A.H., Cornel, M.C., Does non-invasive prenatal testing affect the livebirth prevalence of Down syndrome in the Netherlands? A population-based register study (2021)).

Tabel: Incidentie downsyndroom 2018
  2018

Aantal geborenen

168.452

Aantal geborenen met downsyndroom

167

Aantal geborenen met downsyndroom per 10.000 geborenen

9,9

Bron: de Groot-van der Mooren et al. 2021 de Groot-van der Mooren, M., de Graaf, G., Weijerman, M.E., Hoffer, M.J.V., Knijnenburg, J., van der Kevie-Kersemaekers, A.M.F., Kooper, A.J.A., Voorhoeve, E., Sikkema-Raddatz, B., van Zutven, L.J.C.M., Srebniak, M.I., Huijsdens-van Amsterdam, K., Engelen, J.J.M., Smeets, D., Kaam, A.H., Cornel, M.C., Does non-invasive prenatal testing affect the livebirth prevalence of Down syndrome in the Netherlands? A population-based register study (2021)​​​​​


Aantal pasgeborenen met downsyndroom afgenomen

In de periode 2002-2018 is het vóórkomen van kinderen geboren met downsyndroom afgenomen (de Groot-van der Mooren et al. 2021 de Groot-van der Mooren, M., de Graaf, G., Weijerman, M.E., Hoffer, M.J.V., Knijnenburg, J., van der Kevie-Kersemaekers, A.M.F., Kooper, A.J.A., Voorhoeve, E., Sikkema-Raddatz, B., van Zutven, L.J.C.M., Srebniak, M.I., Huijsdens-van Amsterdam, K., Engelen, J.J.M., Smeets, D., Kaam, A.H., Cornel, M.C., Does non-invasive prenatal testing affect the livebirth prevalence of Down syndrome in the Netherlands? A population-based register study (2021)). Het gaat hierbij om het aantal kinderen met downsyndroom per 10.000 pasgeborenen. Tussen 1991 en 2002 nam het vóórkomen van downsyndroom nog toe. Dit kan verklaard worden door de toenemende gemiddelde leeftijd van moeders. Tussen 2002 en 2018 werd dit effect gecompenseerd door een toenemend aantal zwangerschapsafbrekingen. Dit hangt mogelijk samen met een hogere deelname aan prenatale screening en betrouwbaardere resultaten van de screening, met minder fout-negatieve resultaten. Ongeveer 85% van de zwangerschappen waarbij prenatale screening downsyndroom aantoonde, resulteerde in een abortus (de Groot-van der Mooren et al. 2021 de Groot-van der Mooren, M., de Graaf, G., Weijerman, M.E., Hoffer, M.J.V., Knijnenburg, J., van der Kevie-Kersemaekers, A.M.F., Kooper, A.J.A., Voorhoeve, E., Sikkema-Raddatz, B., van Zutven, L.J.C.M., Srebniak, M.I., Huijsdens-van Amsterdam, K., Engelen, J.J.M., Smeets, D., Kaam, A.H., Cornel, M.C., Does non-invasive prenatal testing affect the livebirth prevalence of Down syndrome in the Netherlands? A population-based register study (2021)).

Meer vrouwen krijgen op latere leeftijd een kind

Oudere vrouwen hebben meer kans op een kind met het downsyndroom. Vanaf de jaren 1970 steeg de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind kregen. In 1970 was de gemiddelde leeftijd van de moeder bij het eerste kind 24,3 jaar. In 1990 was dit 27,5 jaar en in 2018 was dit 29,9 jaar. In 1970 werd 11,4% van de kinderen geboren bij een moeder van 35 jaar of ouder. In 1990 was dit 11,9% en in 2018 was dit 25,1%. (CBS StatLine).

Onzekerheid over toekomstige trends

Verschillende maatschappelijke en medische ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal mensen met downsyndroom in de bevolking:

  • Oudere moeders zijn relatief vaker zwanger van een kind met downsyndroom Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel. (Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.). Als de gemiddelde leeftijd van de moeders bij geboorte van hun kind stijgt, neemt het aantal kinderen met downsyndroom mogelijk toe.
  • Door vroege diagnostiek en behandeling van aangeboren hartafwijkingen en maagdarmstelsel neemt de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) van kinderen met downsyndroom toe (Broers et al. 2013 Broers, CJ. M., van der Plas, RN., Weijerman, M.E., Nieuwe inzichten voor de begeleiding van kinderen met het syndroom van Down (2013)).
  • Als meer zwangere vrouwen kiezen voor prenatale screening, gevolgd door diagnostiek dan neemt het aantal prenataal ontdekte kinderen met downsyndroom toe. Als dit zal leiden leiden tot een toename van het aantal zwangerschapsafbrekingen, neemt het aantal geboortes van kinderen met downsyndroom af.

Vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van deze factoren is niet te voorspellen of het aantal kinderen dat geboren wordt met downsyndroom en het totaal aantal mensen met downsyndroom in de bevolking toe- of af zullen nemen.

  • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
  • M.E. Weijerman (Alrijne Ziekenhuis)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)