Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children) Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren op het voortgezet onderwijs Gezondheid en Welzijn van ScholierenHBSC