Meeste Nederlanders zijn tevreden met hun eigen leven

De meeste Nederlanders zijn tevreden met hun eigen leven. In 2023 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 84,2% tevreden met het leven. Tussen mannen en vrouwen zijn er nauwelijks verschillen. Er zijn grotere verschillen in tevredenheid met het leven tussen de leeftijdsgroepen. Dit varieert van 76,1% bij 18 tot en met 24-jarigen tot 89,9% bij 65 tot en met 74-jarigen. 


Tevredenheid eigen leven scholieren 2021

Sla de grafiek Tevredenheid eigen leven scholieren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

  • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de mentale gezondheid van scholieren beïnvloed.

Tevredenheid met het leven daalt met het ouder worden

Scholieren van 12 tot en met 16 jaar op het voortgezet onderwijs waarderen hun eigen leven gemiddeld met een rapportcijfer van 7,1.  Jongens zijn tevredener met hun leven dan meisjes. De tevredenheid met het leven daalt naarmate scholieren ouder worden. Op 12-jarige leeftijd waarderen leerlingen hun eigen leven gemiddeld met een 7,5; bij 16-jarigen is dat gedaald tot een 6,8. Er zijn geen verschillen tussen scholieren van verschillende schoolniveaus (Boer et al. 2022 Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022)). 


Trend in tevredenheid met het leven bij scholieren

Sla de grafiek Tevredenheid met het leven scholieren 2001-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

  • Doordat de trendgrafiek is gebaseerd op scholieren uit klas 1-4, kunnen de cijfers van 2021 afwijken van de eerder gepresenteerde cijfers.
  • De laatste HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de mentale gezondheid van scholieren beïnvloed.

Afname in tevredenheid met het leven

In de periode 2001-2021 is het rapportcijfer dat scholieren hun eigen leven geven gedaald. In 2021 waren scholieren negatiever over hun leven vergeleken met alle meetjaren daarvoor. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Hierbij speelt de impact van de corona en de coronamaatregelen mogelijk een rol.


  • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))