Hoe ouder, hoe minder tevreden over lichamelijke gezondheid

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid. In 2023 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 72,7% tevreden met hun lichamelijke gezondheid. Iets meer mannen dan vrouwen zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid (74,8% versus 70,7%). Naarmate de leeftijd toeneemt zijn minder mensen tevreden over hun lichamelijke gezondheid. Het varieert tussen de 78,9% (18 tot en met 34-jarigen) en 64,5% (75-plussers).

Tevredenheid over psychische gezondheid laat het omgekeerde zien

In hetzelfde onderzoek van het CBS is ook gevraagd naar de tevredenheid over de psychische gezondheid. Gemiddeld is 80,5% van de volwassenen tevreden over de psychische gezondheid. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt in het algemeen het percentage mensen dat tevreden is over de psychische gezondheid toe, in tegenstelling tot het percentage dat tevreden is over de lichamelijke gezondheid.


  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))