In het kort

  • Meeste Nederlanders tevreden met hun eigen leven

  • Tevredenheid met het leven daalt met het ouder worden

  • Hoe ouder, hoe minder tevreden over lichamelijke gezondheid

  • Hoe ouder, hoe meer tevreden over psychische gezondheid

Wat is tevredenheid?

Tevredenheid wordt gemeten door mensen een rapportcijfer te laten geven over hoe tevreden ze zijn over verschillende aspecten van hun leven. Op VZinfo.nl worden de volgende aspecten van tevredenheid gepresenteerd: 

  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))