Hoe ouder, hoe meer tevreden over psychische gezondheid

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun psychische gezondheid. In 2023 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 80,5% tevreden met hun psychische gezondheid. Iets meer mannen dan vrouwen zijn tevreden over hun psychische gezondheid (82,3 versus 78,7%). Naarmate de leeftijd toeneemt zijn meer mensen tevreden over hun psychische gezondheid; alleen bij 75-plussers neemt dit weer licht af. Het percentage dat tevreden is over de psychische gezondheid varieert tussen de 72,5% (18 tot en met 24-jarigen) en 87,3% (65 tot en met 74-jarigen).

Tevredenheid over lichamelijke gezondheid laat het omgekeerde zien

In hetzelfde onderzoek van het CBS is ook gevraagd naar de tevredenheid over de lichamelijke gezondheid. Gemiddeld is 72,7% tevreden over de lichamelijke gezondheid. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt in het algemeen het percentage mensen dat tevreden is over de lichamelijke gezondheid af, in tegenstelling tot het percentage dat tevreden is met de psychische gezondheid.


  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))