Percentage van de bevolking dat binnen 30 minuten bereikt kan worden door een mobiel medisch team

Indicatorwaarde

Percentage

99

Verslagjaar: 2018

Trend

7-jarige trend
2011   
2018

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Een mobiel medisch team (MMT Mobiel medisch team (Mobiel medisch team)) verleent medisch-specialistische hulp ter plaatse van een incident in aanvulling op ambulancezorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een groot en gecompliceerd ongeval met meerdere en zwaargewonde patiënten. Hoe sneller het MMT ter plaatse is, hoe beter.

Actualisatie van het dekkingspercentage

Het percentage van 99% binnen 30 minuten (uit 2007) is niet meer actueel. Echter clinical practice, experience en expert opinion en ook de Europese Mountain HEMS guidelines, geven inmiddels een maximale responstijd van 20 minuten als wenselijk voor HEMS (Tomazin e.a. 2011, 2012). Binnenkort volgt een update van het landelijke dekkingspercentage van MMT-Zorg.

Trend

Sla de grafiek Trend bevolking binnen 30 minuten bereikt door mobiel medisch team over en ga naar de datatabel

Bron: LNAZ; gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • In de tussenliggende jaren is de analyse niet uitgevoerd

Verantwoordingstabel Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de bevolking dat binnen 30 minuten bereikt kan worden door een mobiel medisch team (MMT Mobiel medisch team (Mobiel medisch team))

Bronnen

LNAZ gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Berekening

Teller: aantal inwoners dat binnen 30 minuten bereikt kan worden door een mobiel medisch team.
Noemer: totale bevolking.

Interpretatie

Een mobiel medisch team (MMT) verleent medisch-specialistische hulp ter plaatse van een incident in aanvulling op ambulancezorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een groot en gecompliceerd ongeval met meerdere en zwaargewonde patiënten. Hoe sneller het MMT ter plaatse is, hoe beter.

Toelichting bij de referentiewaarde

Iedereen moet binnen 30 minuten bereikt kunnen worden. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft in zijn beleidsvisie traumazorg aangegeven dat een traumateam (MMT) alleen meerwaarde heeft als het binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.

Jaar

2018