In het kort

  • Jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen SEH-behandelingen

  • Meeste bezoeken SEH vanwege lichamelijke letsels of vergiftigingen 

  • 78% van de ambulance-inzetten betreft spoedeisende inzet (A1- of A2-urgentie)

  • Hoogste aantal A1-inzetten in regio Haaglanden

  • 77 ziekenhuislocaties met een spoedeisende eerste hulp (SEH) die 24/7 open is

  • 103 huisartsenposten, waarvan 82 alle avond, nacht, en weekenduren open zijn

  • In 2022 in totaal 4,4 miljoen verrichtingen gedeclareerd door alle huisartsenposten

  • In 2021 hadden volwassenen 47.500 contacten met een crisisdienst ggz

  • Ongeveer 0,4% kan overdag niet binnen 45 minuten per ambulance een SEH bereiken