Percentage inwoners dat binnen 15 minuten bereikt kan worden door een ambulance in geval van spoed

Indicatorwaarde

Percentage

97,9

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend
2021   
2023

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Binnen de ambulancezorg geldt een streefnorm dat – onder normale omstandigheden -  95% van de A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. (Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.) (spoed) binnen 15 minuten (12 minuten rijtijd + 3 minuten meld- en uitruktijd) ter plaatse moet zijn, wanneer de ambulance vertrekt vanaf een ambulancestandplaats. Het referentiekader en haar uitgangspunten en randvoorwaarden sluiten hierbij aan, maar er zijn verschillen. Het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg beoogt voldoende ambulancecapaciteit te berekenen zodat elke RAV Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). (Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).) aan de prestatienorm kan voldoen. Het referentiekader gaat er in de berekening van de benodigde capaciteit van uit dat in 95% van de gevallen er een ambulance beschikbaar is voor een spoedeisende inzet. Deze berekening gaat uit van de benodigde capaciteit op RAV-niveau. Naast dit capaciteitsmodel, werkt het referentiekader met een standplaatsenmodel. Daarvoor geldt dat 97% van de inwoners van een regio binnen 12 minuten rijtijd per ambulance met zwaailicht en sirenes bereikt kan worden. In het referentiekader is de 15 minuten responstijd vertaald naar 12 minuten rijtijd en 3 minuten meld- en uitruktijd.

Trend

Sla de grafiek Inwoners binnen bereik ambulancestandplaats over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland))

Verantwoordingstabel Ambulancezorg: bereik binnen 15 minuten

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage inwoners dat binnen 15 minuten (12 minuten rijtijd + 3 minuten meld- en uitruktijd) bereikt kan worden door een ambulance in geval van spoed in 24 uurs-situatie.

Bronnen

 RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2023

Berekening

Teller: aantal inwoners bereikt binnen de 15-minuten door ambulance (vanaf de dichtstbijzijnde ambulancestandplaats) in geval van spoed in 24 uurs-situatie.
Noemer: totaal aantal inwoners.

Toelichting referentiewaarde

Binnen de ambulancezorg geldt een streefnorm dat – onder normale omstandigheden -  95% van de A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. (Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.) (spoed) binnen 15 minuten (12 minuten rijtijd + 3 minuten meld- en uitruktijd) ter plaatse moet zijn, wanneer de ambulance vertrekt vanaf een ambulancestandplaats. Het referentiekader en haar uitgangspunten en randvoorwaarden sluiten hierbij aan, maar er zijn verschillen. Het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg beoogt voldoende ambulancecapaciteit te berekenen zodat elke RAV Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). (Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).) aan de prestatienorm kan voldoen. Het referentiekader gaat er in de berekening van de benodigde capaciteit van uit dat in 95% van de gevallen er een ambulance beschikbaar is voor een spoedeisende inzet. Deze berekening gaat uit van de benodigde capaciteit op RAV-niveau. Naast dit capaciteitsmodel, werkt het referentiekader met een standplaatsenmodel. Daarvoor geldt dat 97% van de inwoners van een regio binnen 12 minuten rijtijd per ambulance met zwaailicht en sirenes bereikt kan worden. In het referentiekader is de 15 minuten responstijd vertaald naar 12 minuten rijtijd en 3 minuten meld- en uitruktijd.

Jaar

2023

Meer informatie Acute zorg op VZinfo.nl
Literatuur  Hulshof et al. 2023Hulshof, T., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)