Het aantal minuten waarin 95% van de A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. (Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.) ter plaatse is

Indicatorwaarde

Minuten

17:00

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022

Stijgende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

In levensbedreigende situaties, waarbij sprake is van acute bedreiging van vitale functies van de patiënt, of situaties waarin deze bedreiging pas na beoordeling door ambulancezorgprofessionals kan worden uitgesloten, is het van belang dat de ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. De totale tijd die het duurt voordat een ambulance ter plaatse is, wordt responstijd genoemd en wordt gemeten door een optelling van  (1) tijdsduur verwerking meldkamer ambulancezorg, (2) tijdsduur uitrukken van de ambulance en (3) tijdsduur aanrijden. Responstijden kunnen negatief beïnvloed worden door onder andere onvoldoende beschikbaarheid van ambulances, onvoldoende spreiding van standplaatsen, overmacht zoals slecht weer, verkeerscongestie of een uitzonderlijk grote vraag naar ambulancezorg op een bepaald moment. 

De streefwaarde voor deze indicatorwaarde is dat 95% van de A1-ritten binnen 15 minuten plaatsvinden, de minimale waarde is 17 minuten, dit wordt ook wel het responstijdpercentage genoemd (Ambulancezorg Nederland 2019 Ambulancezorg Nederland, Kwaliteitskader Ambulancezorg, Zwolle (2019)), (AZN, 2023).

Trend aantal minuten waarin 95% van de A1-inzetten ter plaatse is

Jaartal        Aantal minuten
2015 15:52
2016 15:49
2017 16:17
2018 16:12
2019 16:06
2020 16:46
2021 16:44
2022 17:00

 

Bron: Sectorkompas Ambulancezorg 2022 (AZN, 2023)

 

Verantwoordingstabel responstijd A1-inzetten

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Het aantal minuten waarin 95% van de A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. (Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.) ter plaatse is.

Bron

Sectorkompas Ambulancezorg 2022 (Ambulancezorg Nederland, 2023).

Berekening

Voor de berekening van deze indicator worden alle A1-ritten gesorteerd van kortste tot langste responstijd. De indicatorwaarde wordt vervolgens vastgesteld op de responstijd die de 95% kortste responstijden scheidt van de langste 5% responstijden. Als het responstijdpercentage bijvoorbeeld 16:04 minuten is, wil dat zeggen dat bij 95% van de A1-ritten de responstijd korter was dan 16:04 minuten en bij 5% langer of gelijk aan 16:04 minuten. 

Interpretatie

In levensbedreigende situaties, waarbij sprake is van acute bedreiging van vitale functies van de patiënt, of situaties waarin deze bedreiging pas na beoordeling door ambulancezorgprofessionals kan worden uitgesloten, is het van belang dat de ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. De totale tijd die het duurt voordat een ambulance ter plaatse is, wordt responstijd genoemd. Dit wordt gemeten door een optelling van  (1) tijdsduur verwerking meldkamer ambulancezorg, (2) tijdsduur uitrukken van de ambulance en (3) tijdsduur aanrijden. Responstijden kunnen negatief beïnvloed worden door onder andere onvoldoende beschikbaarheid van ambulances, onvoldoende spreiding van standplaatsen, overmacht zoals slecht weer, verkeerscongestie of een uitzonderlijk grote vraag naar ambulancezorg op een bepaald moment. 

De streefwaarde voor deze indicatorwaarde is dat 95% van de A1-ritten binnen 15 minuten plaatsvinden, de minimale waarde is 17  minuten, dit wordt ook wel het responstijdpercentage genoemd (Ambulancezorg Nederland 2019 Ambulancezorg Nederland, Kwaliteitskader Ambulancezorg, Zwolle (2019)), (AZN, 2023).

Jaar

2022

Literatuur Ambulancezorg Nederland 2019 Ambulancezorg Nederland, Kwaliteitskader Ambulancezorg, Zwolle (2019)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)