Percentage zuigelingen dat de basisimmuniteit voor bof, mazelen en rode hond (BMR) heeft bereikt

Indicatorwaarde

Percentage

93,6

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Stijgende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor mazelen 2018

Sla de grafiek Vaccinatiegraad 1-jarigen voor mazelen 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Trend vaccinatiegraad BMR 2006-2021

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad BMR 2006-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • BMR Bof, mazelen, rodehond = bof, mazelen en rodehond.
  • Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.

Verantwoordingstabel Vaccinatiegraad BMR

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor BMR Bof, mazelen, rodehond heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor BMR volledig heeft afgesloten. BMR = bof, mazelen, rodehond. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron

RIVM-DVP; Nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller:  (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor BMR hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor BMR volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening

Voor basisimmuniteit geldt: alle kinderen van 2 jaar die de BMR-vaccinatie bij 14 maanden hebben ontvangen. Voor een volledig afgesloten serie geldt: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie BMR-vaccinaties hebben ontvangen bij 14 maanden en 9 jaar. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van 95% voor de hele bevolking; deze is nodig om mazelen en rodehond volledig te elimineren.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al. 2021 van Lier, E. A., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J. A., Hament, J, Drijfhout, I. H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020, Bilthoven (2021) WHO 2013 WHO, Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020, Geneva (2013)