Percentage zuigelingen dat de basisimmuniteit voor bof, mazelen en rode hond (BMR) heeft bereikt

Indicatorwaarde

Percentage

92,7

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Trend vaccinatiegraad BMR 2006-2022

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad BMR over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond) = bof, mazelen en rodehond.
  • 2021: Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd in 2021 iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.
  • 2022: Vanwege de COVID-19-pandemie inclusief vaccinaties die later zijn gegeven (na de leeftijd van 2  en 10 jaar)

Verantwoordingstabel Vaccinatiegraad BMR

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond) heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor BMR volledig heeft afgesloten. BMR = bof, mazelen, rodehond. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron

RIVM-DVP; Nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller:  (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die basisimmuniteit voor BMR hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor BMR volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening

Basisimmuniteit: alle kinderen van 2 jaar die bij 14 maanden één vaccin (dosis) van het BMR vaccin hebben ontvangen.

Volledig afgesloten serie: alle kinderen van 10 jaar die bij 9 jaar twee vaccinaties (doses) van het BMR vaccin hebben ontvangen.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van 95% voor de hele bevolking; deze is nodig om mazelen en rodehond volledig te elimineren.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al. 2022van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022)WHO 2013WHO, Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020, Geneva (2013)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)