Percentage zuigelingen dat de basisimmuniteit voor DKTP heeft bereikt 

Indicatorwaarde

Percentage

93,1

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend        
2019   
2021          

Stijgende trend; gunstig;  niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal 2018

Sla de grafiek Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

  • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP Difterie, tetanus, pertussis: Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP 2006-2021

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP 2006-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • D(K)TP = difterie, (kinkhoest), tetanus en polio
  • Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) Percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor DTP Difterie, tetanus, pertussis volledig heeft afgesloten. DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen kinkhoest is tot 4 jaar opgenomen in de vaccinatie, schoolkinderen krijgen alleen DTP-vaccinatie.

Bron

RIVM-DVP nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics

Berekening

Teller: (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor DKTP hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor DKP volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening 

Voor basisimmuniteit geldt: alle kinderen van 2 jaar die vier vaccinaties tegen DKTP hebben ontvangen. Voor een volledig afgesloten serie geldt: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie DKTP-vaccinaties hebben ontvangen. Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DKTP gegeven en geen apart kinkhoestvaccin. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van minimaal 90% voor de hele bevolking; deze is nodig om groepsbescherming te bereiken.

Jaar

2021

Literatuur

van Lier et al. 2021 van Lier, E. A., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J. A., Hament, J, Drijfhout, I. H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020, Bilthoven (2021) World Health Organization 2013 World Health Organization, Global Vaccine Action Plan 2011-2020, Geneve (2013)