In het kort

  • De vaccinatiegraad van bijna alle RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties was in verslagjaar 2022 iets lager dan een jaar eerder

  • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) weet niet precies hoeveel lager de vaccinatiegraad is. Dat komt doordat het sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt

  • Lage vaccinatiegraad in de 'Biblebelt'

  • Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar krijgen inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden