In het kort

  • Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) beschermt tegen infectieziekten

  • Kinderen van 0 tot 13 jaar krijgen prikken aangeboden tegen twaalf infectieziekten

  • Sinds 2002 zijn 5 zeldzame ziekten aan het RVP toegevoegd

  • Deze later toegevoegde ziekten leidden tot aanzienlijke ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) en relatief hoge sterfte

  • Sinds mei 2018 is meningokokken C-vaccinatie vervangen door meningokokken ACWY-vaccinatie

  • 13/14-jarigen krijgen een meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden

  • In 2019 kregen ook 15- tot 18-jarigen een oproep voor een ACWY-vaccinatie

  • Vaccinatie tegen meningokokken B is niet opgenomen in het RVP