Percentage (exclusief anonieme vaccinaties) compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV-vaccin

Indicatorwaarde

Percentage

63,6

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend*

 

*Niet te bepalen vanwege trendbreuk

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus. Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Trend

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad HPV bij meisjes van 14 jaar over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) = humaan papillomavirus
  • 2022 & 2023: De vaccinatiegraad is exclusief anonieme vaccinaties en inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 14 jaar) zijn gegeven. De cijfers zijn daardoor minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Verantwoordingstabel Vaccinatiegraad HPV

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage meisjes van 14 jaar met een compleet afgeronde serie van het HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)-vaccin, binnen het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

Berekening

Teller: alle meisjes van een bepaald geboortejaar die de volledige HPV-serie hebben ontvangen op 14-jarige leeftijd
Noemer: alle meisjes van een bepaald geboortejaar.

Toelichting berekening

Volledige serie: alle meisjes die twee vaccinaties (doses) van het HPV vaccin hebben ontvangen op 14-jarige leeftijd.

Informed consent: het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein (3,9%) doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het RVP is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het HPV. Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Referentiewaarde

Om baarmoederhalskanker beter te bestrijden adviseert de WHO dat HPV-vaccins moeten worden opgenomen in alle nationale vaccinatieprogramma's en dat tegen 2030 90% van alle meisjes tegen de leeftijd van 15 jaar gevaccineerd moet zijn (WHO, 2020)

Jaar

Verslagjaar 2023, hiermee wordt bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2023 is bepaald. Het volledige geboortecohort 2008 heeft dan de leeftijd van 15 jaar bereikt. 

Literatuur van Lier et al. 2023van Lier, E.A., Hament, J-M, Knijff, M., Westra, M., Ernst, A., Giesbers, H., Drijfhout, I.H., Dorn, T., van Vliet, J.A., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022, Bilthoven (2023)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • A. van Lier (RIVM)