Percentage compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV-vaccin

Indicatorwaarde

Percentage

66,4*

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022*

dalende trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)). Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

*In het voorjaar van 2020 werden de HPV-groepsvaccinaties uitgesteld vanwege coronamaatregelen. Hierdoor hebben minder meisjes dan normaal gesproken hun volledige HPV-vaccinatieserie voor de 14e verjaardag af kunnen ronden, de indicatorwaarde is daarom inclusief meisjes die het vaccin later hebben afgerond. 

Trend

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad HPV over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) = humaan papillomavirus
  • In 2022 vanwege de COVID-19-pandemie inclusief vaccinaties die later dan 14 jaar zijn gegeven

Verantwoordingstabel Vaccinatiegraad HPV

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)-vaccin (humaan papillomavirus)

Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

Berekening

Teller: alle meisjes van een bepaald geboortejaar die de volledige HPV-serie hebben ontvangen op 14-jarige leeftijd (in verslagjaar 2022 inclusief meisjes die het vaccin later hebben ontvangen. 
Noemer: alle meisjes van een bepaald geboortejaar.

Toelichting berekening Volledige serie: alle meisjes jonger dan 15 jaar die twee vaccinaties (doses) van het HPV vaccin hebben ontvangen.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Jaar

2022

Literatuur van Lier et al. 2022van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • A. van Lier (RIVM)