Percentage compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV-vaccin

Indicatorwaarde

Percentage

63,1

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Stijgende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma) is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV Humaan papilloma virus). Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Verantwoordingstabel Vaccinatiegraad HPV

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage compleet afgeronde series binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het HPV Humaan papilloma virus-vaccin (humaan papillomavirus)

Bron

RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

Berekening

Teller: alle meisjes met een leeftijd van 14 jaar, die de volledige HPV-serie hebben ontvangen.
Noemer: alle meisjes met de leeftijd van 14 jaar.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma) is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt beschermt tegen twee varianten van HPV die samen ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Jaar

2021

Literatuur van Lier et al. 2021 van Lier, E. A., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J. A., Hament, J, Drijfhout, I. H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020, Bilthoven (2021)