In het kort

  • Meeste Nederlanders tevreden met hun eigen leven

  • Tevredenheid met het leven daalt met het ouder worden

  • Hoe ouder, hoe minder tevreden over lichamelijke gezondheid

  • Hoe ouder, hoe meer tevreden over psychische gezondheid

Wat is kwaliteit van leven?

Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Het zegt iets over hoe een persoon zijn of haar lichamelijke, psychische en sociale functioneren ervaart. Het kan daarnaast ook objectieve aspecten betreffen, bijvoorbeeld als het gaat om beperkingen als gevolg van ziekte. Op VZinfo.nl wordt voor het onderwerp Kwaliteit van leven de indicator 'Tevredenheid' gepresenteerd. Deze bestaat uit drie onderdelen:

Andere veelgebruikte indicatoren voor kwaliteit van leven zijn:

  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))