In het kort

  • Meer vrouwen dan mannen hebben psychische klachten

  • Percentage volwassenen met psychische klachten is toegenomen

  • Meer meisjes dan jongens met mentale problemen

  • Minder scholieren met mentale problemen bij hoger schoolniveau 

Wat is mentale gezondheid?

Mentale gezondheid is een breed begrip. Er is een grote variatie aan indicatoren en definities die onder de noemer mentale gezondheid gebruikt worden. In Nederland is vanuit onderzoek, beleid en praktijk consensus bereikt over de volgende definitie: "Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren" (van Bon-Martens et al. 2022van Bon-Martens, M., Kleinjan, M, Hipple Walters, B., Shields-Zeeman, L., van den Brink, C., Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’ Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven., Utrecht (2022)). Op VZinfo.nl presenteren we informatie over mentaal welbevinden, mentale problemen en psychische stoornissen:

  • Bij mentaal welbevinden gaat het om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven. 
  • Mentale problemen zijn bijvoorbeeld gevoelens van stress, angst of somberheid.
  • Bij psychische stoornissen is op basis van de aard en ernst van de psychische klachten een diagnose gesteld.

Deze drie componenten komen in aparte secties van dit onderwerp Mentale gezondheid aan bod: mentaal welbevindenmentale problemen en psychische stoornissen.