In het kort

  • Veel Nederlanders maatschappelijk actief

  • Gezondheid en participatie be├»nvloeden elkaar

  • In 2019 had bijna 70% van de beroepsbevolking betaald werk

  • Bijna de helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk

  • Ruim 15% van de Nederlanders geeft mantelzorg