Hoe ouder, hoe minder tevreden over lichamelijke gezondheid

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid. In 2022 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 73,4% tevreden met hun lichamelijke gezondheid. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen, maar iets meer mannen zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid dan vrouwen (75,3% versus 71,6%). Naarmate de leeftijd toeneemt zijn minder mensen tevreden over hun lichamelijke gezondheid. Het varieert tussen de 79,5% (18 tot en met 34-jarigen) en 63,3% (75-plussers).

Tevredenheid over psychische gezondheid laat het omgekeerde zien

In hetzelfde onderzoek van het CBS is ook gevraagd naar de tevredenheid over de psychische gezondheid. Gemiddeld is 79,8% van de volwassenen tevreden over de psychische gezondheid. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt in het algemeen het percentage mensen dat tevreden is over de psychische gezondheid toe in tegenstelling tot het percentage dat tevreden is over de lichamelijke gezondheid.


  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))