Tevredenheid lichamelijke gezondheid naar leeftijd

Sla de grafiek Percentage tevreden met lichamelijke gezondheid naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel
  • De dataverzameling van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Enquête Sociale samenhang en Welzijn was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Zie de methoden voor meer informatie.
  • Achterliggende cijfers op CBS-Statline

Hoe ouder, hoe minder tevreden over lichamelijke gezondheid

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid. In 2021 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 68,9% tevreden met hun lichamelijke gezondheid. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen, maar iets meer mannen zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid dan vrouwen (70,4% versus 67,4%). Naarmate de leeftijd toeneemt zijn  minder mensen tevreden over hun lichamelijke gezondheid. Het varieert tussen de 76,0% (18 tot en met 24-jarigen) en 56,3% (75-plussers).

Tevredenheid over psychische gezondheid laat het omgekeerde zien

In hetzelfde onderzoek van het CBS is ook gevraagd naar de tevredenheid over de psychische gezondheid. Gemiddeld is 79,6% van de volwassenen tevreden over de psychische gezondheid. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt in het algemeen het percentage mensen dat tevreden is over de psychische gezondheid toe in tegenstelling tot het percentage dat tevreden is over de lichamelijke gezondheid.

  • L. Heunks, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)