In het kort

  • Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen

  • De ervaren gezondheid wordt slechter met de leeftijd

  • Hoogopgeleiden ervaren hun gezondheid als beter

  • Hoogste inkomens ervaren hun gezondheid als beter

  • Mensen die roken, drinken en overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) hebben, voelen zich ongezonder