In het kort

  • Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen

  • De ervaren gezondheid wordt slechter met de leeftijd

  • Hoogopgeleiden ervaren hun gezondheid als beter

  • Hoogste inkomens ervaren hun gezondheid als beter