In het kort

  • Meer beperkingen vanaf 75 jaar

  • Afname in beperkingen in activiteiten in horen, zien of mobiliteit

  • Hoogopgeleiden minder beperkingen in horen, zien of mobiliteit

  • Nederland boven EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde met beperkingen