Meeste hoogopgeleiden in de grote steden

Er zijn grote regionale verschillen in het percentage hoogopgeleiden onder de bevolking van 15 tot 75 jaar (potentiële beroepsbevolking). Vooral de grote steden en de gemeenten rondom de grote steden kennen een hoog percentage hoogopgeleiden. Utrecht en Heemstede zijn met respectievelijk 57,3% en 55,6% de gemeenten met de meeste hoogopgeleiden. Gemeenten met relatief minder hoogopgeleiden vinden we vooral in de noordelijke provincies en Zeeland.

Vergelijk met andere kaart


Meer laagopgeleiden in de noordelijke provincies en Zeeland

Het percentage laagopgeleiden onder de bevolking van 15 tot 75 jaar (potentiële beroepsbevolking) per gemeente varieert tussen 16,7% in Heemstede tot ruim 44,4% in Pekela.  In de noordelijke provincies en Zeeland zien we een concentratie van gemeenten met een hoog percentage laagopgeleiden. Gemeenten met een laag percentage laagopgeleiden vinden we in de noordelijke Randstad en in de provincie Utrecht. Het gaat om personen van wie basisonderwijs, v(m)bo, mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1 en onderwijs van vergelijkbaar niveau de hoogst voltooide opleiding is.

Vergelijk met andere kaart

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)