GGD-regio's

Gemeenten

Moeite met rondkomen per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 gaf 18,8% van de volwassenen van 18 jaar en ouder aan de afgelopen 12 maanden moeite te hebben met rondkomen van het huishoudinkomen. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 14,3 tot 28,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Moeite met rondkomen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 6,2 tot 30,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Hoogste inkomens in de Randstand

Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per gemeente varieert tussen 25.800 en 57.500 euro per per persoon. Gemeenten met een hoog inkomen zijn vooral in de noordelijke Randstad te vinden, in het Gooi en rondom Utrecht. De gemeenten met de hoogste besteedbare inkomens zijn Blaricum en Bloemendaal. Gemeenten met een laag besteedbaar inkomen zijn vooral in het noorden van Nederland geconcentreerd. In de gemeente Pekela is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen meer dan twee keer zo laag als in de rijkste gemeente. In Nederland is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in 2018 per inwoner ongeveer 31.500 euro.


Hoogste aandelen lage inkomens in grotere steden

Op gemeenteniveau zijn er grote regionale verschillen in het percentage huishoudens met ten minste een jaar lang een laag inkomen. Met name in de grotere steden en Groningen is er sprake van gemiddeld meer lage inkomens. Verspreid door Nederland liggen gemeenten met lage percentages. Rotterdam kent met 14,5% het hoogste percentage en Rozendaal (bij Arnhem) met 1,6% het laagste percentage huishoudens met een laag inkomen. In 2018 waren er in Nederland in totaal ruim 538.800 huishoudens met ten minste een jaar lang een laag inkomen. Dat komt neer op bijna 8% van alle huishoudens. Lees ook: Inkomen onder de lage-inkomensgrens op CBS.nl.


Moeite met rondkomen per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)