Hoogste inkomens in de Randstand

Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per gemeente varieert tussen 25.800 en 57.500 euro per per persoon. Gemeenten met een hoog inkomen zijn vooral in de noordelijke Randstad te vinden, in het Gooi en rondom Utrecht. De gemeenten met de hoogste besteedbare inkomens zijn Blaricum en Bloemendaal. Gemeenten met een laag besteedbaar inkomen zijn vooral in het noorden van Nederland geconcentreerd. In de gemeente Pekela is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen meer dan twee keer zo laag als in de rijkste gemeente. In Nederland is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in 2018 per inwoner ongeveer 31.500 euro.

Meer informatie

  • Op gemeenteniveau zijn geen cijfers over het gestandaardiseerd inkomen uitgesplitst naar leeftijd beschikbaar. Daarom wordt hier in tegenstelling tot elders binnen het onderwerp sociaaleconomsiche status het gestandaardiseerd inkomen voor de gehele bevolking gepresenteerd en niet alleen voor volwassenen van 25 jaar en ouder.

Hoogste aandelen lage inkomens in grotere steden

Op gemeenteniveau zijn er grote regionale verschillen in het percentage huishoudens met ten minste een jaar lang een laag inkomen. Met name in de grotere steden en Groningen is er sprake van gemiddeld meer lage inkomens. Verspreid door Nederland liggen gemeenten met lage percentages. Rotterdam kent met 14,5% het hoogste percentage en Rozendaal (bij Arnhem) met 1,6% het laagste percentage huishoudens met een laag inkomen. In 2018 waren er in Nederland in totaal ruim 538.800 huishoudens met ten minste een jaar lang een laag inkomen. Dat komt neer op bijna 8% van alle huishoudens. 

Meer informatie


GGD

Gemeenten

In Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond wonen de meeste volwassenen die moeite hebben met rondkomen

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond is het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat aangaf de afgelopen 12 maanden moeite te hebben met rondkomen van het huishoudinkomen het hoogst, namelijk 21,8% en 16,1%. In de GGD-regio's Zeeland, Limburg-Noord, IJsselland, Drenthe en de GGD-regio's in Brabant is dit percentage het laagste (10,6% of minder). In 2020 geeft gemiddeld 12,7% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan de afgelopen 12 maanden moeite te hebben gehad met rondkomen van het huishoudinkomen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Moeite met rondkomen volwassenen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 5 tot 24%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Meer informatie


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M Hiemstra (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)