Lagere sociaaleconomische status in steden en in Noord-Nederland

De scores voor sociaaleconomische status (SES Sociaal-economische Status. Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status. Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.)) zijn vooral laag in de steden en in het noorden van Nederland. Regio's rondom de steden kennen juist vaak hogere statusscores. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft voor het eerst cijfers over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang op laagregionaal niveau berekend. Deze gecombineerde score (SES-WOA) is berekend op basis van gegevens over elk huishouden. De score laat in één oogopslag zien hoe gemeenten op deze drie belangrijke elementen van de sociaal economische status (SES) scoren. Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk. 

Meer informatie


H. Giesbers (RIVM)